خرید تضمینی گندم تاکنون در سراسر کشور به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است. همزمان ۳۶۲ هزار تن دانه‌ی روغن کلزا نیز خریداری شده است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز؛ ۱۷۸۱ مرکز خرید در حال حاضر گندم‌های کشاورزان را در ۳۱ استان تحویل و خریداری می‌کنند و کشاورزان تاکنون یک میلیون و ۴۸ هزار و ۳۰۷ محموله از گندم‌های خود را به این مراکز تحویل داده‌اند.

ارزش گندم‌های خریداری شده به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای خرید تضمینی در سال جاری پرداخت پول گندم‌ها را به صورت یک مرحله‌ای (نقدی) و به‌روز شده؛ به‌طوری‌که ۹۳ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال به گندم‌کاران سراسر کشور پرداخت شده است.

استان‌های خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن، فارس با ۶۱۸ هزار تن و گلستان با ۵۵۶ هزار تن پیشتاز در میزان خرید گندم کشور هستند.

خرید تضمینی دانه‌های روغنی کلزا نیز همزمان با تحویل گندم در کشور ادامه دارد و ۳۶۲ هزار تن از این محصول در سراسر کشور تحویل مراکز خرید شده است.

ارزش دانه‌های روغنی خریداری شده به ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال می‌رسد که تاکنون با واریز بیش از ۱۱ هزار ۴۸۹ هزار ریال به حساب کشاورزان معادل ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

با وجود افزایش تولید گندم در سال جاری، به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی گندم (در مقایسه با کشور های منطقه) میزان خرید تضمینی انجام شده کمتر از پیش بینیها است.

 

 

 

 

 

خرید تضمینی گندم تاکنون در سراسر کشور به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است. همزمان ۳۶۲ هزار تن دانه‌ی روغن کلزا نیز خریداری شده است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز؛ ۱۷۸۱ مرکز خرید در حال حاضر گندم‌های کشاورزان را در ۳۱ استان تحویل و خریداری می‌کنند و کشاورزان تاکنون یک میلیون و ۴۸ هزار و ۳۰۷ محموله از گندم‌های خود را به این مراکز تحویل داده‌اند.

ارزش گندم‌های خریداری شده به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای خرید تضمینی در سال جاری پرداخت پول گندم‌ها را به صورت یک مرحله‌ای (نقدی) و به‌روز شده؛ به‌طوری‌که ۹۳ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال به گندم‌کاران سراسر کشور پرداخت شده است.

استان‌های خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن، فارس با ۶۱۸ هزار تن و گلستان با ۵۵۶ هزار تن پیشتاز در میزان خرید گندم کشور هستند.

خرید تضمینی دانه‌های روغنی کلزا نیز همزمان با تحویل گندم در کشور ادامه دارد و ۳۶۲ هزار تن از این محصول در سراسر کشور تحویل مراکز خرید شده است.

ارزش دانه‌های روغنی خریداری شده به ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال می‌رسد که تاکنون با واریز بیش از ۱۱ هزار ۴۸۹ هزار ریال به حساب کشاورزان معادل ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

 با وجود افزایش تولید گندم در سال جاری، به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی گندم (در مقایسه با کشور های منطقه) میزان خرید تضمینی انجام شده کمتر از پیش بینیها است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :