نماینده کشاورزان خوزستان، منتخب اول مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور شد. پس از رای اعتماد کشاورزان خوزستان، کشاورزان ایران نیز به مسعود اسدی رای اعتماد دادند.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، در سومین مجمع عمومی و انتخابات مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور که با حضور نمایندگان تشکل های کشاورزی سراسر کشور در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور برگزار شد؛ مسعود اسدی نماینده کشاورزان استان خوزستان که چندی پیش از سوی کشاورزان استان بعنوان رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان انتخاب شده بود در این انتخابات شرکت نمود و علیرغم لابی سنگین کویرنشینان موفق شد رای اعتماد اکثریت مطلق اعضای مجمع را کسب نموده و با ۲۴ رای منتخب اول کشاورزان سراسر کشور شود.

براساس این گزارش، علیرغم تلاش نمایندگان برخی استان های کویری، که قصد داشتند از انتخاب مجدد نماینده خوزستان جلوگیری کنند، ولی سرانجام با اتحاد و اعتماد یکپارچه سایر نمایندگان سراسر کشور، مسعود اسدی بعنوان نماینده خوزستان موفق شد با اختلاف آرا، منتخب اول انتخابات مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده کشاورزان خوزستان، منتخب اول مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور شد. پس از رای اعتماد کشاورزان خوزستان، کشاورزان ایران نیز به مسعود اسدی رای اعتماد دادند.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، در سومین مجمع عمومی و انتخابات مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور که با حضور نمایندگان تشکل های کشاورزی سراسر کشور در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور برگزار شد؛ مسعود اسدی نماینده کشاورزان استان خوزستان که چندی پیش از سوی کشاورزان استان بعنوان رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان انتخاب شده بود در این انتخابات شرکت نمود و علیرغم لابی سنگین کویرنشینان موفق شد رای اعتماد اکثریت مطلق اعضای مجمع را کسب نموده و با ۲۴ رای منتخب اول کشاورزان سراسر کشور شود.

براساس این گزارش، علیرغم تلاش نمایندگان برخی استان های کویری، که قصد داشتند از انتخاب مجدد نماینده خوزستان جلوگیری کنند، ولی سرانجام با اتحاد و اعتماد یکپارچه سایر نمایندگان سراسر کشور، مسعود اسدی بعنوان نماینده خوزستان موفق شد با اختلاف آرا، منتخب اول انتخابات مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کش

این خبر را به اشتراک بگذارید :