مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان با اشاره به آغاز برداشت گندم، جو و کلزا گفت: پیش بینی می شود حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات برداشت شود.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ خلیل منیعات اظهار کرد: از هفته گذشته برداشت گندم، جو و کلزا در شهرستان آغاز شد و حدودا تا اواخر خردادماه نیز در شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امسال سطح زیرکشت کلزا یک هزار و ۲۰۰ هکتار بود که حدود ۲۲۰ هکتار از آن دچار خسارت شد و ۹۸۰ هکتار از آن قابل برداشت است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح کرد: همچنین امسال ۱۸ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شادگان به کشت گندم و چهار هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو اختصاص پیدا کرد.

منیعات با اشاره به پیش بینی تولید عنوان کرد: پیش بینی می کنیم که حدود ۴۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود. همچنین پیش بینی می شود حدود یک هزار و ۵۰۰ تن کلزا و حدود ۸ هزار تن نیز جو برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور سرعت بخشیدن به عملیات برداشت محصولات حدود ۱۴۰ دستگاه کمباین، کار برداشت را به عهده خواهند داشت.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان گفت: سه مرکز خرید محصولات پاییزه در شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خرید محصول گندم هستند. همچنین یک مرکز خرید از کشاورزان جو و کلزا خریداری می‌کند.

 

 

 

 

 

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان با اشاره به آغاز برداشت گندم، جو و کلزا گفت: پیش بینی می شود حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات برداشت شود.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا؛ خلیل منیعات اظهار کرد: از هفته گذشته برداشت گندم، جو و کلزا در شهرستان آغاز شد و حدودا تا اواخر خردادماه نیز در شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امسال سطح زیرکشت کلزا یک هزار و ۲۰۰ هکتار بود که حدود ۲۲۰ هکتار از آن دچار خسارت شد و ۹۸۰ هکتار از آن قابل برداشت است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح کرد: همچنین امسال ۱۸ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شادگان به کشت گندم و چهار هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو اختصاص پیدا کرد.

منیعات با اشاره به پیش بینی تولید عنوان کرد: پیش بینی می کنیم که حدود ۴۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود. همچنین پیش بینی می شود حدود یک هزار و ۵۰۰ تن کلزا و حدود ۸ هزار تن نیز جو برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور سرعت بخشیدن به عملیات برداشت محصولات حدود ۱۴۰ دستگاه کمباین، کار برداشت را به عهده خواهند داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :