امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند و ‌جوجه‌آوری ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ ‌امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند، ‌جوجه‌آوری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

‌مرکز کلونی جوجه‌آوری فلامینگوها در سال ۱۳۹۳ توسط اداره حفاظت محیط زیست آبادان شناسایی شد. این مکان که در دوردست‌ترین نقطه از سکونت انسانی و در کنار تالاب بین‌المللی شادگان و خورهای حوزه آبادان قرار دارد، هر ساله میزبان هزاران قطعه فلامینگو جهت لانه‌گزینی و جوجه‌آوری است.

از سال ۱۳۹۳ تاکنون اداره حفاظت محیط زیست آبادان در فصل بهار این مکان را به منظور ارزیابی وضعیت زیستی و جوجه‌آوری پایش می‌کند و در سال ۹۹ نیز در دو شبانه‌روز در فروردین‌ماه این مکان مجددا پایش شد. طبق مشاهدات از فروردین امسال بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای حوزه آبادان جوجه‌آوری کرده‌اند.

‌‌دلایل اصلی انتخاب این مکان برای جوجه‌آوری فلامینگو، شرایط آب و هوایی مناسب، وجود غذای کافی و از همه مهمتر امنیت و دوری از انسان است که باعث شده هر ساله هزاران قطعه فلامینگو برای جوجه‌آوری در این مکان جمع شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند و ‌جوجه‌آوری ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ ‌امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند، ‌جوجه‌آوری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

‌مرکز کلونی جوجه‌آوری فلامینگوها در سال ۱۳۹۳ توسط اداره حفاظت محیط زیست آبادان شناسایی

امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند و ‌جوجه‌آوری ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ ‌امسال هم کلونی بزرگ فلامینگوها در تالاب شادگان جوجه‌آوری دارند، ‌جوجه‌آوری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه فلامینگو در خورهای تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان مشاهده شده است.

‌مرکز کلونی جوجه‌آوری فلامینگوها در سال ۱۳۹۳ توسط اداره حفاظت محیط زیست آبادان شناسایی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :