قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران هزار تومان کاهش یافت و از ۵ تا ۷ هزار تومان به ۴ تا ۶ هزار تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز ، در لیست کشف قیمت عمده فروشی انواع محصولات کشاورزی در میدان مرکزی آمده که قیمت کف سیب زمینی ۴ هزار تومان و سقف قیمت آن ۵ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی ممتاز ۶ هزار تومان است.

قیمت پیاز اما در مقایسه با گذشته کاهش قیمت چشمگیری دارد به طوری که هر کیلوگرم پیاز زرد هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پیاز شیری هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد درحالی که قیمت پیاز در ماه های گذشته تا هر کیلوکرم ۱۵ هزار تومان در سطح خرده فروشی افزایش یافته بود.

قیمت هرکیلوکرم کاهو رسمی هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهو پیچ ۲ هزار تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، غوره آبگیری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هویج ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، سبزی جور هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

در میان میوه ها اما قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم انگور عسگری تازه به بازار آمده ۵ تا ۱۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۳ تا ۸ هزار تومان، آلبالو رسمی ۶ تا ۹ هزار تومان،آلو قطره طلا ۴ تا ۸ هزار تومان، خیار رسمی هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان، زرد آلو ۵ تا ۱۴ هزار تومان، هلو ۴ تا ۱۲ هزار تومان و سیب گلاب ۶ تا ۱۴ هزار تومان است.

قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم هندوانه ۶۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان،طالبی هزار تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ملون ۲ تا ۴ هزار تومان و خبرزه هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 

 

 

قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران هزار تومان کاهش یافت و از ۵ تا ۷ هزار تومان به ۴ تا ۶ هزار تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز ، در لیست کشف قیمت عمده فروشی انواع محصولات کشاورزی در میدان مرکزی آمده که قیمت کف سیب زمینی ۴ هزار تومان و سقف قیمت آن ۵ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی ممتاز ۶ هزار تومان است.

قیمت پیاز اما در مقایسه با گذشته کاهش قیمت چشمگیری دارد به طوری که هر کیلوگرم پیاز زرد هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پیاز شیری هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد درحالی که قیمت پیاز در ماه های گذشته تا هر کیلوکرم ۱۵ هزار تومان در سطح خرده فروشی افزایش یافته بود.

قیمت هرکیلوکرم کاهو رسمی هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهو پیچ ۲ هزار تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، غوره آبگیری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هویج ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، سبزی جور هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

در میان میوه ها اما قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم انگور عسگری تازه به بازار آمده ۵ تا ۱۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۳ تا ۸ هزار تومان، آلبالو رسمی ۶ تا ۹ هزار تومان،آلو قطره طلا ۴ تا ۸ هزار تومان، خیار رسمی هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان، زرد آلو ۵ تا ۱۴ هزار تومان، هلو ۴ تا ۱۲ هزار تومان و سیب گلاب ۶ تا ۱۴ هزار تومان است.

قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم هندوانه ۶۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان،طالبی هزار تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ملون ۲ تا ۴ هزار تومان و خبرزه هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :