بعد از چند هفته کش و قوس و اختلاف نظر میان وزیر جهادکشاورزی و وزارت صنعت، با دستور رئیس جمهو​ر، قیمت سبوس با تایید نظر وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت و قیمت جدید پس از طی فرآیندی در ستاد تنظیم بازار، ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز؛ بعد از چند هفته کش و قوس و اختلاف نظر میان وزیر جهادکشاورزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار درباره قیمت سبوس و مداخله مستقیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباره قیمت سبوس، بالاخره سخنگوی دولت اعلام کرد که با دستور رئیس جمهو​ر، قیمت سبوس به نظر وزارت جهاد کشاورزی برگشت و پس از طی فرآیندی در ستاد تنظیم بازار، ابلاغ خواهد شد.

بنابراین گزارش قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس در سال گذشته ۵۲۰ تومان بود که در اواخر سال به‌یک‌باره به ۸۴۰ تومان افزایش یافت و اخیرا نیز با تصویب ستاد تنظیم بازار به ۱۲۵۰ تومان درب کارخانه رسید. این افزایش قیمت ۱۳۰درصدی ظرف ۴ ماه صورت گرفته بود.

مرتضوی رئیس انجمن آردسازان در این ارتباط گفته که اختلاف نرخ فعلی سبوس با نرخ قبلی به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد.

 

 

 

 

 

بعد از چند هفته کش و قوس و اختلاف نظر میان وزیر جهادکشاورزی و وزارت صنعت، با دستور رئیس جمهو​ر، قیمت سبوس با تایید نظر وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت و قیمت جدید پس از طی فرآیندی در ستاد تنظیم بازار، ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو نیوز؛ بعد از چند هفته کش و قوس و اختلاف نظر میان وزیر جهادکشاورزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار درباره قیمت سبوس و مداخله مستقیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباره قیمت سبوس، بالاخره سخنگوی دولت اعلام کرد که با دستور رئیس جمهو​ر، قیمت سبوس به نظر وزارت جهاد کشاورزی برگشت و پس از طی فرآیندی در ستاد تنظیم بازار، ابلاغ خواهد شد.

بنابراین گزارش قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس در سال گذشته ۵۲۰ تومان بود که در اواخر سال به‌یک‌باره به ۸۴۰ تومان افزایش یافت و اخیرا نیز با تصویب ستاد تنظیم بازار به ۱۲۵۰ تومان درب کارخانه رسید. این افزایش قیمت ۱۳۰درصدی ظرف ۴ ماه صورت گرفته بود.

مرتضوی رئیس انجمن آردسازان در این ارتباط گفته که اختلاف نرخ فعلی سبوس با نرخ قبلی به حدو

این خبر را به اشتراک بگذارید :