معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : خوزستان چشم و چراغ بخش زراعت کشور است.
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ وفابخش افزود:چشم انداز زراعت کشور در حال تغییر است و با توجه به آزادسازی نهاده‌ها و ورود بخش صنعت به عرضه و تقاضا در حال دگرگونی است.
وی ادامه داد:  کشت قراردادی از چندین سال پیش برای محصول چغندر قند در کشور اجرا و امتحان خود را پس داده است و در خوزستان باید این کشت قراردادی مدیریت شود تا کشاورزان بی انگیزه نشوند.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: خوزستان نقش بسزایی در کشت محصولات راهبردی در کشور دارد. بیشتر بتوانید : خوزستان تولیدکننده ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور
وفا بخش  از پیگیری برای قراردادی کردن کشت گندم نیز خبر داد و گفت:سال زراعی گذشته ۸۰ هزار گندم دوروم به صورت قراردادی توسط بخش صنعت (کارخانه‌های ماکارونی) بیشتر از قیمت تضمینی خریداری شده است.

 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : خوزستان چشم و چراغ بخش زراعت کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، وفابخش افزود:چشم انداز زراعت کشور در حال تغییر است و با توجه به آزادسازی نهاده‌ها و ورود بخش صنعت به عرضه و تقاضا در حال دگرگونی است.
وی ادامه داد:  کشت قراردادی از چندین سال پیش برای محصول چغندر قند در کشور اجرا و امتحان خود را پس داده است و در خوزستان باید این کشت قراردادی مدیریت شود تا کشاورزان بی انگیزه نشوند.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: خوزستان نقش بسزایی در کشت محصولات راهبردی در کشور دارد. بیشتر بتوانید : خوزستان تولیدکننده ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور
وفا بخش  از پیگیری برای قراردادی کردن کشت گندم نیز خبر داد و گفت:سال زراعی گذشته ۸۰ هزار گندم دوروم به صورت قراردادی توسط بخش صنعت (کارخانه‌های ماکارونی) بیشتر از قیمت تضمینی خریداری شده است. 

 

وفا بخش  از پیگیری برای قراردادی کردن کشت گندم نیز خبر داد و گفت:سال زراعی گذشته ۸۰ هزار گندم دوروم به صورت قراردادی توسط بخش صنعت (کارخانه‌های ماکارونی) بیشتر از قیمت تضمینی خریداری شده است. 

این خبر را به اشتراک بگذارید :