به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ مدیر جهاد کشاورزی شوشتر گفت: کشت دانه روغنی کلزا در سطح پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان آغاز شد.

ایرج بادپیما بیان کرد:کشت این محصول از نیمه اول آبان ماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
وی افزود : پیش بینی می شود بیش از ۱۱هزار تن محصول از این سطح زیر کشت از کشاورزان این شهرستان خریداری شود .

مدیرجهادکشاورزی شوشتر ادامه داد : شوشتر در کشت و تولید دانه روغنی کلزا رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داده و پارسال بیش از پنج هزار و ۷۷۳ تن کلزا در این شهرستان تولید شد.

وی گفت : ارقام کشت شده محصول کلزا در این شهرستان هایولا ۵۰ و تراپر آلمانی هستند.

روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام آن و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب مشاهده می‌شود.

برداشت کلزا در شهرستان شوشتر از نیمه دوم فروردین شروع و تا نیمه نخست اردیبهشت ادامه می‌یابد.
کلزا از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل و دارای طیف به نسبت وسیعی از سازگاری اقلیمی است.
دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.

شوشتر از قطب‌های مهم کشاورزی در استان خوزستان است و سالانه حدود ۵۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی از سطح ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم آن برداشت می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛ مدیر جهاد کشاورزی شوشتر گفت: کشت دانه روغنی کلزا در سطح پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان آغاز شد.

ایرج بادپیما بیان کرد:کشت این محصول از نیمه اول آبان ماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
وی افزود : پیش بینی می شود بیش از ۱۱هزار تن محصول از این سطح زیر کشت از کشاورزان این شهرستان خریداری شود .

مدیرجهادکشاورزی شوشتر ادامه داد : شوشتر در کشت و تولید دانه روغنی کلزا رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داده و پارسال بیش از پنج هزار و ۷۷۳ تن کلزا در این شهرستان تولید شد.

وی گفت : ارقام کشت شده محصول کلزا در این شهرستان هایولا ۵۰ و تراپر آلمانی هستند.

روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام آن و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب مشاهده می‌شود.

برداشت کلزا در شهرستان شوشتر از نیمه دوم فروردین شروع و تا نیمه نخست اردیبهشت ادامه می‌یابد.
کلزا از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل و دارای طیف به نسبت وسیعی از سازگاری اقلیمی است.
دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.

شوشتر از قطب‌های مهم کشاورزی در استان خوزستان است و سالانه حدود ۵۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی از سطح ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم آن برداشت می‌شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :