تصاویر زیر را ببینید و بررسی کنید که هر کدام از وسایل زیر چه چیزهایی هستند؟

 

پس از انجام این کار در کلاس خواهید فهمید که هر کدام از آن ها چه چیزهایی بوده اند و در ادامه این تمرین بررسی خواهد شد که چه امکانی را برای شما ایجاد می کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :