توسعه روستایی

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: عملیات جمع آوری شبکه فاضلاب در سطح روستاهای مرعی و بریچه از توابع شهرستان دشت آزادگان،  روستای جسانیه بزرگ اهواز، چمگلک اندیمشک و کهنگ شهرستان دزفول آغاز شد.

 عادل حرباوی روز پنجشنبه در گفت و گو  با فصل نو ، بیان کرد: در حال حاضر در سطح روستاهای استان خوزستان چهار پروژه فاضلاب تعریف شده است، در این چهار پروژه ۵۷ هزار و ۶۴۰ متر کل لوله شبکه جمع آوری تعریف شده که از این میزان ۲۵ هزار و ۴۸۸ متر کارگذاری شده است.
وی افزود: روستای مرعی و بریچیه شهرستان دشت آزادگان یکهزار و ۹۰۰ نفر، روستای جسانیه بزرگ اهواز ۳ هزار و ۸۷۶ نفر، روستای کهنک شهرستان دزفول ۲ هزار نفر و روستای چمگلک اندیمشک نیز چهار هزار و ۴۶۷ نفر جمعیت را تحت پوشش دارند.
سرپرست شرکت آبفا خوزستان با بیان اینکه روستای چمگلک تحت پوشش آبفا شهری اهواز قرار گرفته است، افزود: عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب در روستای چمگلک با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای تصفیه خانه توسط آبفا روستایی خوزستان انجام و پس از آن تحویل آبفا شهری شده است.
به گفته حرباوی اعتبار این پروژه بصورت کامل از سوی بانک توسعه اسلامی تامین می شود.

توسعه روستایی

وی افزود: روستای مرعی و بریچیه شهرستان دشت آزادگان یکهزار و ۹۰۰ نفر، روستای جسانیه بزرگ اهواز ۳ هزار و ۸۷۶ نفر، روستای کهنک شهرستان دزفول ۲ هزار نفر و روستای چمگلک اندیمشک نیز چهار هزار و ۴۶۷ نفر جمعیت را تحت پوشش دارند.
سرپرست شرکت آبفا خوزستان با بیان اینکه روستای چمگلک تحت پوشش آبفا شهری اهواز قرار گرفته است، افزود: عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب در روستای چمگلک با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای تصفیه خانه توسط آبفا روستایی خوزستان انجام و پس از آن تحویل آبفا شهری شده است. 
به گفته حرباوی اعتبار این پروژه بصورت کامل از سوی بانک توسعه اسلامی تامین می شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :