مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان خوزستان از پرداخت عیدی مستمری بگیران این صندوق به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ، حسین جعفرخادم ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهروزی برای مستمری بگیران این صندوق، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار مستمری بگیر در سطح استان از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت استفاده می کنند.

وی افزود: حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که  طبق قانون ۱۰ درصد آن را دولت و ۵ درصد را بیمه شده پرداخت می‌کند.

جعفرخادم گفت: افراد متقاضی دارای سن بین ۱۸ الی ۵۰ سال می توانند با پرداخت حق بیمه در ۸ سطح درآمدی به عضویت صندوق درآیند و متولدین اسفندماه ۱۳۴۸، قبل از ورود به سن ۵۰ سال تا پایان اسفندماه امسال فرصت دارند در این صندوق ثبت نام نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند.

 

 

 

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان خوزستان از پرداخت عیدی مستمری بگیران این صندوق به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ، حسین جعفرخادم ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهروزی برای مستمری بگیران این صندوق، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار مستمری بگیر در سطح استان از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت استفاده می کنند.

وی افزود: حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که  طبق قانون ۱۰ درصد آن را دولت و ۵ درصد را بیمه شده پرداخت می‌کند. 

جعفرخادم گفت: افراد متقاضی دارای سن بین ۱۸ الی ۵۰ سال می توانند با پرداخت حق بیمه در ۸ سطح درآمدی به عضویت صندوق درآیند و متولدین اسفندماه ۱۳۴۸، قبل از ورود به سن ۵۰ سال تا پایان اسفندماه امسال فرصت دارند در این صندوق ثبت نام نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :