مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: امسال ۵ هزار هکتار برنج در خرمشهر کشت شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو؛محمد مطرودی اظهار کرد: امسال و پس از خشک‌سالی در زمین های زراعی خرمشهر، پنج هزار هکتار برنج که بیشتر از گونه عنبربو بوده است در این شهرستان کشت شد.

وی به عوامل دخیل در این اتفاق اشاره کرد و گفت: اقداماتی که ظرف چند سال اخیر در بحث کشاورزی خرمشهر انجام شده از جمله تسطیح اراضی و ایجاد زهکش‌های روباز اطراف اراضی کشاورزی، آبشویی اراضی باعث این اتفاق بوده اند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر همچنین کیفیت مناسب آب امسال را عامل مهم دیگری برای از سر گیری کشت برنج در این شهرستان دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: امسال ۵ هزار هکتار برنج در خرمشهر کشت شد.

محمد مطرودی، اظهار کرد: امسال و پس از خشک‌سالی در زمین های زراعی خرمشهر، پنج هزار هکتار برنج که بیشتر از گونه عنبربو بوده است در این شهرستان کشت شد.

وی به عوامل دخیل در این اتفاق اشاره کرد و گفت: اقداماتی که ظرف چند سال اخیر در بحث کشاورزی خرمشهر انجام شده از جمله تسطیح اراضی و ایجاد زهکش‌های روباز اطراف اراضی کشاورزی، آبشویی اراضی باعث این اتفاق بوده اند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر همچنین کیفیت مناسب آب امسال را عامل مهم دیگری برای از سر گیری کشت برنج در این شهرستان دانست.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: امسال ۵ هزار هکتار برنج در خرمشهر کشت شد.

محمد مطرودی، اظهار کرد: امسال و پس از خشک‌سالی در زمین های زراعی خرمشهر، پنج هزار هکتار برنج که بیشتر از گونه عنبربو بوده است در این شهرستان کشت شد.

وی به عوامل دخیل در این اتفاق اشاره کرد و گفت: اقداماتی که ظرف چند سال اخیر در بحث کشاورزی خرمشهر انجام شده از جمله تسطیح اراضی و ایجاد زهکش‌های روباز اطراف اراضی کشاورزی، آبشویی اراضی باعث این اتفاق بوده اند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر همچنین کیفیت مناسب آب امسال را عامل مهم دیگری برای از سر گیری کشت برنج در این شهرستان دانست.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :