پس از بارش‌های سال گذشته و کاهش شوری زمین‌های کشاورزی امکان کاشت و برداشت برنج پس از گذشت ۴۰ سال در زمین‌های کشاورزی خرمشهر فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، براثر خشک‌سالی سال‌های گذشته و شوری آب رودخانه در خرمشهر کشاورزی در این شهر از رونق افتاد و در کمتر زمینی کاشت و برداشت مشاهده می‌شد.

بارش‌های سال گذشته به‌یک‌باره جان تازه‌ای به زمین‌ها بخشید و با کاهش شوری زمین و کاستن از شوری آب رودخانه به‌واسطه افزایش دبی آن و عدم بازگشت آب دریا به رود، کشاورزان خرمشهری به کاشت مجدد ترغیب شدند.

اما امسال در خرمشهر اتفاق جدیدی رخ داد، پس از ۴۰ سال در این شهر امکان کاشت و برداشت برنج فراهم شد و برخی کشاورزان این محصول را در زمین خود کاشتند.

سبوس برنج که در زبان محلی به آن «شلتوک» می‌گویند خواص فراوانی دارد و برنج نیز یکی از اقلام غذایی پرمصرف ایرانی‌هاست، کاشت برنج همچنین از شوری زمین می‌کاهد و امکان کاشتن محصولات دیگری که در زمین‌های خیلی شور رشد نمی‌کنند فراهم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از بارش‌های سال گذشته و کاهش شوری زمین‌های کشاورزی امکان کاشت و برداشت برنج پس از گذشت ۴۰ سال در زمین‌های کشاورزی خرمشهر فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، براثر خشک‌سالی سال‌های گذشته و شوری آب رودخانه در خرمشهر کشاورزی در این شهر از رونق افتاد و در کمتر زمینی کاشت و برداشت مشاهده می‌شد.

بارش‌های سال گذشته به‌یک‌باره جان تازه‌ای به زمین‌ها بخشید و با کاهش شوری زمین و کاستن از شوری آب رودخانه به‌واسطه افزایش دبی آن و عدم بازگشت آب دریا به رود، کشاورزان خرمشهری به کاشت مجدد ترغیب شدند.

اما امسال در خرمشهر اتفاق جدیدی رخ داد، پس از ۴۰ سال در این شهر امکان کاشت و برداشت برنج فراهم شد و

پس از بارش‌های سال گذشته و کاهش شوری زمین‌های کشاورزی امکان کاشت و برداشت برنج پس از گذشت ۴۰ سال در زمین‌های کشاورزی خرمشهر فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، براثر خشک‌سالی سال‌های گذشته و شوری آب رودخانه در خرمشهر کشاورزی در این شهر از رونق افتاد و در کمتر زمینی کاشت و برداشت مشاهده می‌شد.

بارش‌های سال گذشته به‌یک‌باره جان تازه‌ای به زمین‌ها بخشید و با کاهش شوری زمین و کاستن از شوری آب رودخانه به‌واسطه افزایش دبی آن و عدم بازگشت آب دریا به رود، کشاورزان خرمشهری به کاشت مجدد ترغیب شدند.

اما امسال در خرمشهر اتفاق جدیدی رخ داد، پس از ۴۰ سال در این شهر امکان کاشت و برداشت برنج فراهم شد و

این خبر را به اشتراک بگذارید :