افزایش وسعت کشت گندم

مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: طبق پیش بینی ها، تعاون روستایی این ظرفیت و توانمندی را دارد که با توجه به افزایش وسعت کشت گندم که در استان صورت گرفته است نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد فزایش خرید داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،جمشید بنی‌فری  اظهار کرد: کار خرید گندم و کلزا از ۲۵ فروردین ماه توسط مدیریت و شبکه تعاون روستایی خوزستان در جهت خدمت به کشاورزان استان در ۱۱۵ مرکز خرید گندم و کلزا آغاز شده است.
وی ادامه داد: از این رو با توجه به حجم وسیع کار، تمام تاسیسات و زیرساخت های خود را بکار گرفته ایم تا بتوانیم طبق فرمایش مقام معظم رهبری جهشی مثال زدنی در تولید و خرید دو محصول استراتژیک کشور یعنی گندم و کلزا داشته باشیم.
مدیر تعاون روستایی خوزستان تصریح کرد: طبق پیش بینی ها، تعاون روستایی این ظرفیت و توانمندی را دارد که با توجه به افزایش وسعت کشت گندم که در استان صورت گرفته نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش خرید داشته باشد و از رقم ۹۲۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال جاری برسد.
بنی‌فری بیان کرد: همچنین در خرید کلزا پیش‌بینی ما افزایش خرید ۳۰۰ برابری نسبت به سال گذشته است و این عملکرد بسیار بی نظیر است و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم خدمت کوچکی به تولید و اقتصاد کشور و کشاورزی کنیم.
وی گفت: از ۲۵ فروردین ماه تا سوم اردیبهشت ماه تعاون روستایی موفق به خرید حدود ۱۰۰ هزار تن گندم و ۱۶ هزار تن کلزا از کشاورزان شده است و این روند با سرعت بسیار خوبی در مراکز خرید ادامه دارد

خوزستان مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: طبق پیش بینی ها، تعاون روستایی این ظرفیت و توانمندی را دارد که با توجه به افزایش وسعت کشت گندم که در استان صورت گرفته است نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش خرید داشته باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :