رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: به دنبال ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزیارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی استان هستیم و در این زمینه گام‌های خوبی برداشته‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو، کیخسرو چنگلوایی در خصوص بحث افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در چند سال اخیر ارتقا بهره‌وری یکی از اهداف مهم مدنظر بوده و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم و توانسته‌ایم شاهد افزایش سطح بهره‌وری در حوزه کشاورزی استان باشیم.

وی با بیان اینکه آموزش کشاورزان، توجه به تشکل‌ها و توسعه آن‌ها و توسعه کشاورزی حفاظتی از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای توسعه و ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی است، افزود: سالانه در ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی استان کشاورزی حفاظتی صورت می‌گیرد و این سطح رو به افزایش است و موجب ارتقا بهره‌وری در این حوزه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: ارتقا ضریب مکانیزاسیون و ضریب سطح در همه محصولات از جمله گندم، معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم به عوامل بیماری‌زا و متحمل به شرایط نامساعد محیطی و همچنین افزایش تنوع ارقام نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در سازمان جهاد کشاورزی است.

چنگلوایی با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از اولویت‌های مهم در حوزه کشاورزی است، ادامه داد: در این زمینه برای مثال حدود ۶ یا ۷ سال گذشته فقط از دو رقم گندم برای کشت استفاده می‌شد اما در حال حاضر این میزان به ۱۰ رقم رسیده است. همچنین عملکرد تولید گندم استان نیز از ۲.۷ تن به ۴.۷ تن در هر هکتار رسیده و بهره‌وری در سطح در حوزه کشاورزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی عنوان کرد: تلاش برای ارتقای راندمان آب و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، آزمون خاک، مدیریت عوامل زیانرسان بخصوص علف‌های هرز، آبیاری‌های به موقع و نظارت‌های فنی از دیگر اقداماتی است که در زمان کاشت و داشت صورت می‌گیرد و زمینه را برای ارتقای سطح بهره‌وری کشاورزی فراهم می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :