محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ، کارشناس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر به همراه کارشناسان مرکز بهداشت و اماکن در خصوص عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی از  آش فروشی های شهرستان خرمشهر بازدید بعمل آوردند.

رضا جاوید رئیس  اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر افزود:

با عنایت به اجرای بند سوم صورتجلسه اولین جلسه همفکری با سمن ها در سال ۱۳۹۸  و رهنمود های فرماندار خرمشهر درخصوص جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزین نمودن ظرف یکبار مصرف بر پایه گیاهی در کلیه آش فروشی ها و جهت پیگیری اجرای این مصوبه بازدید های مشترکی با نمایندگان مرکز بهداشت و اماکن شهرستان صورت گرفته وپس از اتمام اخطارهای دو هفته ای صادر شده سه واحد آش فروشی بخاطر عدم جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلاستیکی پلمپ گردیدند.

لازم بذکر است تعداد بسیار زیادی  از نانوایی ها و آش فروشی های سطح شهر خرمشهر نسبت به حذف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و ارائه ظروف یکبار مصرف پایه گیاهی اقدام نموده اند

  رضا جاوید رئیس خرمشهر افزود: با عنایت به اجرای بند سوم صورتجلسه اولین جلسه همفکری با سمن ها در سال ۱۳۹۸  و رهنمود های فرماندار خرمشهر درخصوص جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلاستیکی.

و جایگزین نمودن ظرف یکبار مصرف بر پایه گیاهی در کلیه آش فروشی ها و جهت پیگیری اجرای این مصوبه بازدید های مشترکی با نمایندگان مرکز بهداشت و اماکن شهرستان صورت گرفته.

وپس از اتمام اخطارهای دو هفته ای صادر شده سه واحد آش فروشی بخاطر عدم جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلاستیکی پلمپ گردیدند.

    رضا جاوید رئیس  خرمشهر افزود: با عنایت به اجرای بند سوم صورتجلسه اولین جلسه همفکری با سمن ها در سال ۱۳۹۸  و رهنمود های فرماندار خرمشهر درخصوص جمع آوری ظروف.

یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزین نمودن ظرف یکبار مصرف بر پایه گیاهی در کلیه آش فروشی ها و جهت پیگیری اجرای این مصوبه بازدید های مشترکی با نمایندگان مرکز بهداشت و اماکن شهرستان.

صورت گرفته وپس از اتمام اخطارهای دو هفته ای صادر شده سه واحد آش فروشی بخاطر عدم جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلاستیکی پلمپ گردیدند.     

این خبر را به اشتراک بگذارید :