معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۹ این دانشگاه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اطلاعیه‌ای در خصوص مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۹ این دانشگاه اعلام کرد: این مصاحبه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.
بر طبق این اطلاعیه، پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال ۹۹ فقط تا ششم مهرماه فرصت دارند مدارک مورد نیاز برای احراز هویت خود را به دانشگاه ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بهتر است داوطلبان به سایت دانشگاه به نشانی http://asnrukh.ac.ir مراجعه کنند.
این مصاحبه برای داوطلبان فقط یکبار برگزار می‌شود و عدم شرکت داوطلب در مصاحبه مذکور به منزله انصارف تلقی می‌شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکانپذیر نیست.

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اطلاعیه‌ای در خصوص مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۹ این دانشگاه اعلام کرد: این مصاحبه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.
بر طبق این اطلاعیه، پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال ۹۹ فقط تا ششم مهرماه فرصت دارند مدارک مورد نیاز برای احراز هویت خود را به دانشگاه ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بهتر است داوطلبان به سایت دانشگاه به نشانی http://asnrukh.ac.ir مراجعه کنند.
این مصاحبه برای داوطلبان فقط یکبار برگزار می‌شود و عدم شرکت داوطلب در مصاحبه مذکور به منزله انصارف تلقی می‌شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکانپذیر نیست.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۹ این دانشگاه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اطلاعیه‌ای در خصوص مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۹ این دانشگاه اعلام کرد: این مصاحبه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.
بر طبق این اطلاعیه، پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال ۹۹ فقط تا ششم مهرماه فرصت دارند مدارک مورد نیاز برای احراز هویت خود را به دانشگاه ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بهتر است داوطلبان به سایت دانشگاه به نشانی http://asnrukh.ac.ir مراجعه کنند.
این مصاحبه برای داوطلبان فقط یکبار برگزار می‌شود و عدم شرکت داوطلب در مصاحبه مذکور به منزله انصارف تلقی می‌شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکانپذیر نیست.

این خبر را به اشتراک بگذارید :